Privacy verklaring van www.cambiarte.be

De website www.cambiarte.be wordt beheerd door Gerd Parquin – coördinator van de vzw CamibArte. Deze Privacy verklaring geeft een overzicht van hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die via deze website verkregen worden.

Bij bezoek aan deze website kunnen gegevens van u verwerkt worden. Dit kan gaan om gegevens die u via aanvraag van nieuwsbrief, inschrijving of vragen via aanmeldformulier hebt ingevuld.

 

Doeleinden van verwerking

Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier of rechtstreeks via een mail naar gerd@cambiarte.be of wanneer u de nieuwsbrief aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens.

Deze gegevens dienen om:

 • De nieuwsbrief digitaal naar jou te versturen.
  • Onze diensten te kunnen leveren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om je vragen te beantwoorden en/of om onze diensten met je overeen te komen en uit te voeren
  • Jouw betaling af te handelen

Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

 

Persoonsgegevens die via deze website verwerkt worden

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je de nieuwsbrief aanvraagt of een contactformulier invult.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Factuur- en betalingsgegevens
  • Gegevens over je activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Reacties en informatie die je op onze blogartikels achterlaat

 

Delen van persoonsgegevens met derden

www.cambiarte.be verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en je mij hiervoor ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (facturatie, incasso…) We selecteren partners met grote zorg.

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden, ook niet als die via onze website via links kunnen worden bezocht. Neem voor verdere informatie altijd contact op met de betreffende derde partij of instelling.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

www.cambiarte.be werkt niet met geautomatiseerde besluitprocessen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.cambiarte.be neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens worden bewaard in onze database en soms ook op papier. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens niet toegankelijk zijn door derden. Dit doen we onder andere door onze computers te beveiligen met paswoorden, onze praktijk met een sleutel af te sluiten en onze dossiers met uw gegevens achter slot te bewaren.

Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gerd@cambiarte.be

 

E-mailprogramma

Het gebruikte e-mailprogramma dat gebruikt wordt om de nieuwsbrief te versturen, verwerkt de gegevens conform de Europese regelgeving. Elke nieuwsbrief die je ontvangt heeft een link waarmee je je onmiddellijk kunt uitschrijven.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies
De verzamelde gegevens gebruiken we enkel en alleen om onze dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

 

One.com

www.cambiarte.be maakt gebruik van de diensten van one.com om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

One.com heeft geen toestemming om de via www.cambiarte.be verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten. U vindt de details van het privacy beleid van one.com op

https://www.one.com/nl/info/privacy-beleid

 

Social Media

Het is mogelijk om bepaalde berichten van www.cambiarte.be met behulp van Social Media knoppen te delen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende Social Media van toepassing. Lees de privacy verklaringen van de betreffende Social Media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.cambiarte.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Personalia > 5j
Adres > 5j
Andere > 5j
Voor facturatiegegevens zijn we wettelijk verplicht deze ten minste 7 jaar te bewaren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.cambiarte.be en heb je het recht op de overdraagbaarheid van je gegevens.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gerd@cambiarte.be.

 

Bij schending van je rechten kan u het volgende doen

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest actuele versie is steeds beschikbaar op www.cambiarte.be/privacyverklaring

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden voorrang op dit privacy-beleid. Deze versie dateert van 25 mei 2018.

 

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over je privacybescherming?
Neem dan contact gerd@cambiarte.be

Gerd Parquin, Hoogstraat 54 , 3360 Bierbeek, België,

32 (0)497 30 97 82