Een individueel traject

Zit je vast ? Niet goed in je vel ? Heb je nood aan een luisterend oor ?
Misschien heb je stress en wil je leren ontspannen of je negatieve gedachten wegkrijgen.
Soms is het moeilijk uit te drukken wat er in je omgaat, waarin je juist vast zit, wat het probleem is. Je deed je verhaal al zo dikwijls en toch gaat het niet beter. Je voelt je ontwricht, doodmoe of onbegrepen. Op dat moment kan een methode die minder op woorden gericht is, een alternatief bieden.
Ik werk samen met jou aan een veranderingsproces. Veranderen vraagt eerst stilstaan bij jezelf, inzicht in jezelf en dan geduld en moed om een andere weg op te gaan. Daarin wil ik jou met de methodieken die ik beheers een stuk op weg helpen.

Assertiviteit

Je wil

– terug energie hebben
– ontdekken wat je wil met je leven
– jezelf beter leren kennen
– meer zelfzekerheid, meer durf, meer zelfdiscipline, meer motivatie
– je relatievaardigheid verbeteren, makkelijker relaties aangaan
– zingeving en dromen realiseren
– bepaalde gewoonten, patronen die je ongelukkig maken, veranderen
– stress in je leven beperken
– jezelf beter voelen in mijn lijf
– meer ontspannen

In een traject van zelfonderzoek kijken we samen naar jouw hulpvraag. Het kan steunend zijn dat iemand een stukje met je meeloopt, je patronen spiegelt en je in beweging zet. Ondersteuning betekent dat vertrouwen en veiligheid in een authentieke en niet oordelende relatie voorop staan.
Ik maak gebruik van verschillende methodes die jou leren om op een zorgzame manier naar jezelf te kijken. Je ontdekt patronen en in een latere fase, kan je experimenteren met zelf gevonden creatieve oplossingen.
Focussen, Voice Dialogue, creatieve en lichaamsgerichte therapie zijn methodieken die naast of tijdens de gesprekstherapie voor ondersteuning zorgen.

Focussen
We vertrekken in de begeleiding sowieso van een focussende houding. Dat betekent dat er zonder oordeel naar jou geluisterd wordt. Jij leert contact te maken met wat er in je leeft en ook daar met minder oordeel naar kijken.
Focussen helpt je in contact te komen met het impliciete weten dat in het lichaam opgeslagen is. Het lichaam heeft meer herinneringen, ervaringen, emoties dan ons verstand alleen kan bevatten.

Voice Dialogue
Het kijken vanuit kwaliteiten,de deelaspecten in elk van ons en het bewust worden ervan en inzicht krijgen in hoe het werkt, biedt ons kansen om keuzes te maken in ons leven.
In deze methode exploreren we innerlijke delen. Je krijgt meer inzicht in de ‘ikken’ die een belangrijke rol spelen in je leven: de criticus, pleaser of perfectionist en vele anderen. Hierdoor krijg je meer zicht op je handelen en krijg je meer keuze om je leven te leven en vooral zelf de touwtjes in handen te nemen.

Creatieve therapie
Soms maak ik gebruik van een rollenspel om de situatie helder te krijgen. Soms kan een visualisatie, een tekening of een spel inzicht geven. Deze werkvormen maakt een coaching luchtiger, speelser, maar ook diepgaander. Er kan inhoudelijk gewerkt worden zonder dat de situatie moet verteld worden. De tekening, het kleiwerk, de beweging krijgt ‘betekenis’ in het ‘hier en nu’.

Dans – en bewegingstherapie
Hou je van bewegen ? Dan kan deze vorm je helpen om je beter in je vel te voelen, om te leren ontspannen. Je hebt geen enkele voorkennis nodig om met dans en beweging aan het werk te gaan. Ik begeleid je op een veilige manier waarbij je leert vertrouwen op jezelf in het bewegen.

Psych-K
Deze methode kan ik soms inzetten wanneer we op zoek zijn om vastgeroeste overtuigingen te veranderen.

Een crisis is dikwijls een kans om te groeien. En zoals Castaneda het verwoordt lijkt het onmogelijke dan haalbaar :
“Je kunt jezelf tot een hoopje ellende maken, of je kunt jezelf sterk maken. De hoeveelheid werk is hetzelfde.”


Een individueel coachingstraject

Werkwijze
– Je neemt contact op via volgende mailadres: gerd@cambiarte.be
of via mijn telefoonnummer : 0497 30 97 85

– Intake
Een traject begint met een intakegesprek van 1 uur waarin we elkaar ontmoeten. Enerzijds komt jouw specifieke vraag aan de orde en anderzijds vertel ik en laat ik proeven hoe een traject er kan uitzien. Het is belangrijk te onderzoeken of mijn manier van werken jou ligt, of het ‘klikt’. Jouw vraag bepaalt welke middelen we gebruiken in het coachingstraject.

– Het traject
De duur van het traject zal afhangen van je vraag. Een sessie duurt 1 uur tot 1u en 15 min. Soms maak ik gebruik van huiswerkoefeningen, waardoor je ook in je eigen omgeving aan de slag kan met het onderzoeken van jouw vraag.

 

Prijs: – intake 1 uur € 40
– De sessies tijdens het traject duren 1u tot 1u15 maximum. Per sessie betaal je € 55 (studenten of sociaal tarief betalen €40)

 


Feedback van een cliënte

Ik kon me open stellen en op mijn gemak voelen. Ik kwam met een heel goed gevoel thuis omdat het echt wel klikte, en ik wist dat ik op je wijsheid en achtergrond kon vertrouwen.
De oefening van Voice Dialogue is me bijgebleven. Ik heb onthouden dat alle delen van mezelf hun nut hebben en zelfs gelijkwaardig zijn, ook de zogenaamde ‘negatieve’.
In je ruimte kun je het licht en de lucht laten stromen! Ik heb gemerkt dat ik ook plezier beleefde aan de ‘moeilijke’ tekening. Prachtig dat ik een inbreng had in het verdere lesverloop. Ik heb in deze sessie mijn kracht teruggevonden en ik heb ze nu nog steeds.
Wat ik waardeerde: de mooie ruimte, je respect voor wat er was, je goede voorbereiding, je ruime achtergrond en levenswijsheid, dat ik je pastelkrijtjes mocht kraken en je persoonlijk boek mocht lenen, dat je niet aandrong op een verdere sessie en heel eerlijk zei dat het misschien niet hoefde.
Lieve Gerd, ik dank je van harte voor je nabijheid, voor je mee op weg gaan. Ik heb het gevoel dat ik er weer tegen kan. En mocht dat niet zo zijn, dan weet ik de weg naar CambiArte…
Leen